Splošni pogoji strani


1. Za uporabo spletne strani migajzdaj.si (preko spleta, mobilne aplikacije ali kakorkoli drugače) se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe strani (v nadaljevanju Pravila). Sprejem Pravil je pogoj za registracijo na spletno stran. Ta Pravila so lahko občasno posodobljena in spremenjena, o čemer je uporabnik seznanjen po elektronski pošti, ki jo navede ob registraciji. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila dostopna na spletni strani www.migajzdaj.si. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletne strani migajzdaj.si (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila predstavljajo tudi del pogodbenih določil.
 
2. Spletna stran migajzdaj.si je posrednik med ponudniki športnih aktivnosti in iskalci športnih aktivnosti.
 
3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati. Uporabnik se lahko registrira kot rekreativec – fizična oseba, ki ne nastopa v vlogi gospodarskega subjekta ali pa se lahko registrira kot partner – fizična ali pravna oseba, kateremu šport predstavlja opravljanje dejavnosti. Uporabnik mora biti fizična oseba, ki ne nastopa v vlogi gospodarskega subjekta. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Uporabnik se s sprejemom Pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. 
 
4. Družba Čertanec d. o. o., se zavezuje, da bo skrbno varovala uporabnikove osebne podatke. Vsak uporabnik spletne strani migajzdaj.si s sprejemom teh Pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletne strani migajzdaj.si in pošiljanja elektronske pošte v skladu s 37. točko teh Pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletne strani migajzdaj.si, družba Čertanec, d.o.o., Žaucerjeva 20, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec bo podatke o športnih aktivnostih uporabnika hranil 1 leto od objave športne aktivnosti, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o športni aktivnosti posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletne strani migajzdaj.si. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali športni aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.
 
5. Uporabnik spletne strani migajzdaj.si se zavezuje, da bodo njegove oddane aktivnosti in profilni podatki resnični. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal objav za koga drugega brez njegovega soglasja. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

6. Spletna stran migajzdaj.si in njen upravljavec ne odgovarjata za resničnost objavljenih športnih aktivnosti in njihovo vsebino. Za objavljeno športno aktivnost je izključno odgovorna oseba, ki to aktivnost odda. Upravljavec spletne strani tudi ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi uporabnik posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke.
 
7. Objava mora biti napisana v slovenskem jeziku in vsebovati specifične podatke o športni aktivnosti. Dodatne informacije se lahko nanašajo zgolj na športno aktivnost. V objavi ni dovoljeno oglaševati lokacij, storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet športne aktivnosti. V objavi rekreativca ni dovoljeno oglaševati lokacij, storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet športne aktivnosti. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v objavah rekreativcev ni dovoljena.

8. Rekreativec ne sme objavljati aktivnosti, za katere bi zahteval plačilo za svojo storitev, zahteva lahko samo plačilo za strošek lokacije ali smiselno podoben strošek. Sankcija je odškodninska odgovornost. Zgolj partner – izvajalec rekreacije lahko zahteva plačilo za svojo storitev. Objave športnih aktivnosti s strani partnerjev so zato plačljive narave, partner se odloči za paket po njegovi izbiri.
 
9. S prijavo na aktivnost in potrditvijo prijave s strani uporabnika, ki je dal objavo, se med ponudnikom in iskalcem športne aktivnosti vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (npr. zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini športne aktivnosti ipd.) se rešujejo izključno med ponudnikom in iskalcem športne aktivnosti. Ponudniki in iskalci športne aktivnosti na spletnem mestu sprejemajo način dogovarjanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen.
 
10. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave objave, če meni da bi objava škodovala spletni strani migajzdaj.si - presoja o tem je v celoti pridržana upravljavcu. Upravljavec si tudi pridržuje pravico nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta Pravila ali kako drugače škodovali spletni strani migajzdaj.si ali njenim upravljavcem. Presoja o tem je v celoti pridržana upravljavcu.

11. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Migajzdaj.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, objave športne aktivnosti ali prijave nanjo ne šteje za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzroči pravnih učinkov.
 
12. Z objavo športne aktivnost se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na prijave drugih uporabnikov preko Obvestil. Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

13. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletni strani migajzdaj.si, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletno stranjo in aktivnostmi migajzdaj.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletne strani migajzdaj.si ali  z zagotavljanjem storitev upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
14. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec ali tretja oseba njegovo objavo v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino objave in povezavo na spletno stran migajzdaj.si.

15. Vse vsebine, objavljene na migajzdaj.si, so last družbe Čertanec d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Čertanec d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

16. Uporabnik lahko kontaktira drugega uporabnika preko spletne strani migajzdaj.si in/ali telefonske številke zgolj z namenom informiranja o športni aktivnosti. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletne strani migajzdaj.si za reklamiranje storitev ali izdelkov. 

17. Čertanec d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb funkcionalnosti spletne strani in vsebin, objavljenih na spletni strani migajzdaj.si. Migajzdaj.si ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine objave, ko ta enkrat poteče.

18. Objava športnih objektov pod zavihkom Športne lokacije je plačljiva. Objava ponudnikov športnih lokacij, športne opreme ali prehrane pod zavihkom Ponudniki je plačljiva. Oglaševalski paketi se razlikujejo po izpostavljenosti oglasa. Cena in pogoji plačila se zainteresiranim gospodarskim subjektom pošljejo na podlagi povpraševanja.
 
19. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa športne aktivnosti ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe te spletne strani. Migajzdaj.si si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila prekine zagotavljanje spletne strani migajzdaj.si.
 
20. Namestitev piškotkov na spletni strani migajzdaj.si je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletne strani bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletni strani migajzdaj.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletne strani migajzdaj.si, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali oddaji športne aktivnosti ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletne strani obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.
 
21. Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

22. Upravljavec  spletne strani migajzdaj.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila.
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Strinjam se Onemogoči piškotke
Untitled Document